Gå till sidans innehåll

Behandling av testosteronbrist

Testosteronbrist behandlas i regel med testosteron, som kan doseras som kapsel, gel eller injektioner.

Kapslar används dagligen och även gel appliceras från en dospåse på huden varje dag. Injektionerna ges antingen med tre veckors eller tre månaders intervall. Ju lägre testosteronkoncentrationen är när behandlingen börjar, desto mer sannolikt är det att behandlingen hjälper.

Biverkningar av testosteronbehandlingen kan vara blodets koaguleringsstörningar samt förändringar i leverns funktion och blodets fettvärden.

Om man är irriterad, nervös eller vikten ökar märkbart under behandlingen, minskas testosterondosen. Testosteronbehandling lämpar sig inte för att öka muskelmassan eller förbättra prestandan hos friska människor.

Testosteronbehandling ger aldrig förbättrad fertilitet. För att fertiliteten ska förbättras måste testosteronproduktionen i testiklarna förbättras, vilket å sin sida förutsätter att man fäster vikt vid en hälsosam livsstil.

Uppdaterad 1.12.2022