Gå till sidans innehåll

Träning av urinblåsan hos män

Urinblåsans uppgift är att förvara urin och tömmas vid lämpligt tillfälle. Det normala urineringsintervallet anses vara 3–4 timmar på dagen och en gång på natten.

Ett enkelt hjälpmedel för att utreda och behandla urineringsstörningar är en urineringsdagbok.

Med urineringsdagboken kan du själv följa resultaten av träningen av urinblåsan.

Med hjälp av urineringsdagboken kartläggs

 • antalet urineringar per dygn

 • urinmängd per gång

 • intagen vätskemängd.

Urinblåsan rymmer cirka en halv liter vätska. Urineringsbehovet blir starkt när det finns 3–4 deciliter urin i blåsan. Det finns ingen orsak att skjuta upp toabesöket när man känner behov av att urinera.

Öppna urineringsdagboken via länken nedan:

Det finns skäl att träna urinblåsan när urineringsbesöken är tätare och det endast kommer en liten mängd urin per gång.

Med urineringsdagboken kan man kartlägga sin egen situation. Anteckna i den alla urineringsgånger per dygn, den mängd du urinerar per gång och mängden och typen av vätska du har druckit.

Träning av urinblåsan:

 • Lär dig att slappna av och lugna ner dig när du känner urineringsbehovet.

 • Skjut upp toabesöket med 5–10 minuter när du känner behov.

 • Förläng urineringsintervallen gradvis.

 • Försök att utelämna besök av typen ”för säkerhets skull”.

 • Brådska, kyla och spänning kan väcka ett urineringsbehov.

 • Kaffe, te och alkohol kan irritera urinblåsan.

Med urinstämma avses en situation där urin samlas i urinblåsan men man inte kan urinera ut den.

Vid urinstämma lär man sig kateterisera eller så placeras en kateter genom bukväggen. Det är viktigt att träna urinblåsan i vartdera fallet. När man tränar urinblåsan efter urinstämma finns det skäl att låta urinblåsan fyllas under 3–4 timmars tid. Därefter provar man om man lyckas urinera nedre vägen.

När du har urinerat ska du tömma urinblåsan genom att kateterisera den.

 • Om blåsan töms så att urinmängden är under 150 milliliter kan du kateterisera mera sällan.

 • När kateteriseringsvolymerna under några dagars tid upprepade gånger är under 150 milliliter kan du sluta med kateteriseringen.

Kateter som placeras genom bukväggen, det vill säga suprapubisk kateter

 • Stäng katetern med korken i 3–4 timmar.

 • Urinera nedre vägen.

 • Töm urinet från blåsan via katetern och mät urinmängden.

 • Om urinmängden i blåsan upprepade gånger är under 150 milliliter kan du låta avlägsna katetern på hälsocentralen.

Uppdaterad 1.12.2022