Gå till sidans innehåll

Undersökning av urinsten hos män

Vid misstanke om urinsten, undersöks ett urinprov och njurfunktionen (kreatinin) kontrolleras ur ett laboratorieprov.

Som tilläggsutredning undersöks urinvägarna med röntgen eller datortomografi antingen med tidsbokning eller i akuta fall på jourmottagningen. Avbildningen utreder om det finns stenar, var de är belägna och hur stora de är.

Urinstenarna syns bäst vid en datortomografi.

Undersökningsresultaten utgör grunden för bedömning av hur brådskande behandlingen är och vilken behandlingsform som ska användas.

Uppdaterad 30.11.2022