Gå till sidans innehåll

Ingrepp vid behandling av sten i njurbäcken hos män

Små stenar i njurbäckenet som inte ger symtom följs i regel upp med avbildningsundersökningar. Om stenarna orsakar smärta eller återkommande urinvägsinfektioner behandlas de med olika ingrepp.

Undersökningar och eventuell behandling genomförs enligt en plan via tidsbokningen.

En allmän metod vid behandling av njursten är ett endoskopiskt ingrepp som utförs med ryggmärgsbedövning eller anestesi och där man för ett tunt endoskop till njurbäckenet via urinröret och urinledaren. Ingreppet görs som dagkirurgi.

I ingreppet krossas stenen och smulorna flödar ut med urinen inom några dagar. När smulorna lämnar kroppen kan urinen vara grumlig och blodig.

Om det finns mycket stensmulor, placeras ett plaströr, en stent, mellan njurbäckenet och urinblåsan, eftersom en riklig stenmassa ibland kan täppa urinledaren. Stenten avlägsnas senare under ett poliklinikbesök.

Stora stenar som orsakar symtom kan behandlas genom att rikta elektromagnetiska energivågor mot stenen från kroppens utsida (ESWL, extra shock wave lithotomia). Under åtgärden används lugnande och smärtstillande medicinering. Stenen krossas och flödar ut med urinen.

Det rör sig om ett dagkirurgiskt ingrepp och oftast kan man återvända till jobbet följande dag.

En åtgärd som sällan används numera för större njurstenar är en endoskopi av njurbäckenet genom huden (PCNL, percutaneous nephrolithotomia). Ingreppet görs när patienten är nedsövd.

Stenen avlägsnas genom att krossa den och i slutet av ingreppet placeras en kateter från njurbäckenet och ut genom sidan. Katetern avlägsnas före hemförlovning.

Uppföljningen på avdelningen varar i några dagar och arbetsoförmögenheten är mellan en och två veckor.

Uppdaterad 30.11.2022