Gå till sidans innehåll

Rädsla för alltför lågt blodsocker

För lågt blodsocker, eller hypoglykemi, är ett vanligt oro för personer med insulinbehandlad diabetes och deras närstående.

Om du tar insulin kan ditt blodsocker sjunka för lågt, eftersom insulinpreparat med schematisk verkan inte alltid svarar tillräckligt väl mot kroppens varierande insulinbehov dagligen. Blodsockersänkningar som är lindriga eller som enkelt kan behandlas själv är vanliga vid insulinbehandling, men om de framkommer mera upprepat ger de upphov till en kontroll av behandlingen och en eventuell ändring av den.

Vid tablettbehandling av typ 2 diabetes är risken liten för att blodsockret sjunker för mycket.

Nya insulinpreparat och vårdteknik som predisponerar mindre för hypoglykemier såsom sensorer och insulinpumpar har avsevärt minskat risken för allvarlig hypoglykemi. Rädslan för hypoglykemi är ändå relativt vanlig.

Hypoglykemin upplevs individuellt. I dess lindrigaste form upplevs den som obehaglig, som värst är upplevelsen skrämmande och livshotande. Hypoglykemi kan kännas i kroppen på liknande sätt som de reaktioner som orsakas av rädsla.

Hypoglykemirädsla

Hypoglykemi kan kännas skrämmande på grund av symtomen, känslan av att tappa kontrollen, effekten på det egna beteendet, miljöns attityder, behov av hjälp från andra och tanken på att hamna i en olycka eller att man på grund av den förlorar till exempel körkortet. Rädslan för hypoglykemi kan orsaka en rädsla för att dö. Ibland kan en särskilt dålig tidigare hypoglykemiupplevelse traumatisera och orsaka en rädsla för att man upplever den på nytt. Rädslan för hypoglykemi kan också bero på att man sett eller hört om en annan persons upplevelse om hypoglykemi.

Det är naturligt att vara rädd för hypoglykemi och det är viktigt att möjligheten till den i beaktande och förutse situationer där blodsockret lätt sjunker. Ibland kan rädslan för hypoglykemi kännas för tungt och begränsa livet. Rädslan är skadlig om den stör ditt liv för mycket eller har en för stor kontroll över livet, till exempel om du ständigt kontrollerar blodsockernivån. Rädslan kan hindra egenvården, till exempel om du ständigt håller blodsockret högt eller minskar motionen. Ibland kan även rädslan för hypoglykemi hos en närstående störa behandlingen.

Hur får jag hjälp för min rädsla?

Du kan få hjälp med rädsla genom saklig information om kroppens funktion och lära dig att förutse situationer där blodsockret kan sjunka för lågt. Om du är rädd för hypoglykemi kan du ha nytta av övningar som sker i säkra förhållanden där du tränar situationer som utsätter dig för hypoglykemi, till exempel i samband med motion.

Glukossensoreringen och larmet om lågt blodsocker som kopplas till den hjälper dig att identifiera de situationer som utsätter dig för hypoglykemi och ökar trygghetskänslan. En smartpump som pausar doseringen av insulin när blodsockret hotar att sjunka kan vara till hjälp.

Professionell terapi och ibland även medicinering kan hjälpa till att övervinna rädslan.

Uppdaterad 30.9.2023