Gå till sidans innehåll

Med Diabetes i hobbysammanhang

Varje person med diabetes väljer själv vad hen vill berätta om sin diabetes och för vem. Att berätta om sjukdomen i hobbysammanhang kan ändå bidra till att göra diabetes till en naturlig del av dina hobbyer och öka din säkerhet.

För personer med diabetes kan en hobbygemenskap vara ett sätt att fokusera på andra saker än behandling och att hantera sin diabetes. Möjligheten att inspireras och fokusera på andra saker är viktig för att orka med behandlingen.

Oavsett sammanhang är det viktigt att respektera det sätt på vilket personen som har diabetes väljer att presentera sitt tillstånd. Ibland kan en hobby vara en plats och en möjlighet att "vara som alla andra" och för en stund glömma bort sjukdomen och dess utmaningar, även om hobbyn i sig skulle innebär sina egna utmaningar.

Som vän och hobbypartner till en person med diabetes är det viktigaste att lyssna på personen och hens önskemål, och att respektera hens rätt att själv avgöra hur mycket utrymme sjukdomen får i olika sammanhang. Man kommer också långt genom att aktivt intressera sig för diabetes och hur den behandlas, och genom att söka mer information från tillförlitliga källor.