Gå till sidans innehåll

Professionellt stöd för mentala hälsan vid diabetes

I olika stadier av diabetes, i särskilt betungande situationer, är det ofta bra att strukturera sina egna tankar och gå igenom den känslomässiga sidan med en yrkesperson.

Det helhetsmässiga ansvaret för din egen behandling och för hela livet innebär att du också ska ta hänsyn till den psykiska sidan. De flesta, och i synnerhet nydiagnostiserade, skulle anpassa sig till sin situation bättre om de fick möjlighet att gå igenom det hela med en professionell person som man inte behöver "bespara" ens de allra svåraste känslorna man upplever. Målet är att psykologiskt stöd, uppmuntran och hjälp i problemsituationer alltid ska finnas enkelt tillgängligt i samband med diabetesmottagningarna.

Anpassningen sker med tiden individuellt med stöd av insikter, färdigheter i egenvård, skyddsmekanismer för det egna välmåendet och metoder för att klara sig. För vissa ger kamratstöd från andra med diabetes mer än vad professionell hjälp kan ge. Det viktigaste är att lära sig känna igen de stödmetoder som bäst stöder dig i din egenvård och i ditt liv med diabetes.

När behövs professionell hjälp?

Du ska söka professionell hjälp för din mentala hälsa om du har problem med att anpassa dig till ett liv med diabetes, eventuellt i kombination med andra utmaningar i din livssituation. Problemen kan ta sig uttryck i exempelvis sömnlöshet, depression, försämrad funktions- eller arbetsförmåga, stark känsla av desperation eller utsiktslöshet för framtiden.

Det är skäl att du söka hjälp också om du använder mycket alkohol eller droger eller du börjar använda mer av dem som ett försök att "bota" de svåra känslorna som insjuknandet väcker hos dig. Om ditt blodsockervärde är högre än målnivån eller det svänger kraftigt på grund av rädsla för alltför lågt eller alltför högt blodsocker, stark injektionsfobi eller vårdtrötthet, ska du överväga att söka dig till professionell hjälp. Du kan be att få en remiss på din hälsovårdscentral eller diabetesmottagning.

Ibland märker du som långtidssjuk att du stöttar dina närstående och är tvungen att ta emot deras oro och bekymmer. I stödsamtal eller terapi på mottagningen hos en professionell inom mental hälsa finns den andra personen där endast för dig, du behöver inte trösta en professionell terapeut.

Kom ihåg att det lönar sig att be om hjälp och stöd i tid, snarare än sent. Då kan man förebygga att problemen förvärras.

Uppdaterad 8.11.2023