Gå till sidans innehåll

Handledning och stöd för egenvård av diabetes

Handledningen för egenvård baserar sig på vårdplanen som du tilsammans med professionella utarbetar i börjän av diabetes. Vårdplanen uppdateras vid behov på varje möte.

Syftet med egenvårdshandledning är att säkerställa att du ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utföra din egenvård i vardagen. På detta sätt lär dig att göra dagliga val och fatta beslut om din vård. Syftet är också att stödja personen med diabetes i att hantera sjukdomen och att orka i sin egen vardag samt att förebygga akuta problem och diabetesrelaterade sjukdomar.

Efter den första informationen och inledande handledningen under det första sjukdomsåret, strävar man efter att systematiskt gå igenom de frågor som relaterar till behandlingen av diabetes. I fortsättningen behövs handledning och stöd där man uppdaterar kunskapen och färdigheterna och försöker hitta lösningar till aktuella vårdutmaningar eller livssituationer. Under årens lopp varierar din livssituation, din diabetes kan förändras och din vård samt vårdredskapen utvecklas. Nya forskningsdata och ny teknik förutsätter att man tillägnar sig nya saker och får uppdaterad information.

Vid sidan om individuell handledning kan man utnyttja grupphandledning. Fördelen med grupphandledning är kamratstöd och möjligheten att utnyttja gruppen för att bearbeta dina tankar och känslor. Grupperna kan fungera på en allmän basis eller i anslutning till något tema inom vården av diabetes.

Huvudansvaret för handledningen och stödet för egenvård ligger hos dina egna sköterskan och läkaren. Specialarbetare konsulteras enligt personens behov och eventuella vårdproblem. Specialarbetare som deltar i behandlingen och handledningen av diabetes är fotterapeuter, näringsterapeuter, fysioterapeuter, socialarbetare, psykologer eller andra yrkespersoner inom mental hälsa och munhälsa samt specialister inom olika specialiteter.

Uppdaterad 8.11.2023