Gå till sidans innehåll

Hälso- och vårdplan för en person med diabetes

Hälso- och vårdplanen är ett redskap för systematisk behandling av långvariga hälsoproblem. Den utarbetas i samarbete mellan personer med diabetes och vårdpersonalen.

Vårdplanen för diabetes omfattar behandlingens individuella mål, metoder och uppföljning. Som en person med diabetes är du expert på din egen hälsa och vardagsvård, som bär det största ansvaret för din vård i ditt dagliga liv. Egenvård innebär dagliga vårdbeslut och åtgärder, till exempel blodsockermätning, genomförande av insulinbehandling och annan läkemedelsbehandling samt att sköta om lämpliga måltider och motion. Den personliga hälso- och vårdplanen utgör ett verktyg och stöd för egenvården.

Utgångspunkten för hälso- och vårdplanen är dina egna behov, mål och resurser och den utarbetas alltid tillsammans med dig. I planen antecknas centrala sjukdomar och besvär, behandlingens mål samt beskrivs personens funktionsförmåga. Hälso- och vårdplanen hjälper vårdpersonalen att tolka din helhetssituationen och att handla så att behandlingen motsvarar dina individuella behov och önskemål.

Vårdplanen är en del av din journalhandlingen. Den utarbetas i de tidiga stadierna av diabetes och uppdateras vid behov på varje möte. Vårdplanen är en gemensam plan som handleder vården och stödjer egenvården. Med hjälp av planen säkerställs kontinuiteten i vården och handledningen.

Vårdplanen upprättas i samarbete, även om den behandlande läkaren har det övergripande ansvaret för planen. Medlemmarna i det multiprofessionella vårdteamet deltar vid behov i utarbetandet av planen och uppföljningen av genomförandet.

Uppdaterad 8.11.2023