Gå till sidans innehåll

Parrelationen och känslor relaterade till diabetesvården

Att leva med diabetes innebär ofta mycket känslor, vilket också kan utmana parrelationen och andra förhållanden. Känslor är en normal del av livet med diabetes och det är viktigt att hantera dem ensam och tillsammans, utifrån dina egna behov.

Det finns många känslor förknippade med diabetes, både vid insjuknandet och när man lever med diabetes. Ifall dessa känslor inte uppmärksammas och hanteras på det sätt som krävs kan de också påverka välbefinnandet i parrelationen. Det är individuellt vilka känslor som är förknippade med diabetes, men att känna igen dem är alltid till hjälp både för den som har diabetes och hens närstående.

Det är också viktigt för partnern att förstå hur svårbehandlad diabetes är. Diabetes finns alltid där, varje timme, varje dag i veckan. Därför är känslor lika mycket en del av att leva med diabetes som att insjukna i diabetes. Särskilt om de känslor som är förknippade med sjukdomen inte hanteras under insjuknandet kan de komma tillbaka och utmana förhållandet och förmågan att hantera förhållandet senare i livet.

Under svåra perioder förstärks relationens betydelse

Ibland kan de känslor som är förknippade med diabetes växa och bli så svåra att de börjar begränsa personens liv. Det är rimligt att säga att nästan alla med diabetes åtminstone periodvis upplever en viss vårdtrötthet. Ibland kan den bli så allvarlig att den stör inte bara diabeteshanteringen utan även andra aspekter av livet. Dessutom kan svår rädsla i samband med låga blodsockernivåer avsevärt begränsa en persons funktionsförmåga. I dessa situationer blir betydelsen av parrelationen och andra sociala relationer ännu viktigare eftersom behovet av stöd ökar. I svåra tider och mitt i svåra känslor kan relationer med partnern, familj och vänner fungera som en källa till positiva upplevelser och stöd för att hantera känslor.