Gå till sidans innehåll

Mottagande av information om diabetes

När du är nyinsjuknad måste du i synnerhet i början tillägna dig en hel del ny kunskap och färdigheter för att lära dig att sköta dig själv så bra som möjligt.

Det kan vara utmanande att ta emot ny information i början på grund av chocken och de fysiska symptomen som hänför sig till utgångsläget. Det är vanligt att ha problem med koncentrationen och minnet.

När du är förhastad eller belastad räcker din förmåga inte nödvändigtvis till för att lära dig nya saker, och du kan inte komma ihåg sådant som du inte ens från början har kunnat skriva ner i ditt sinne. Vissa försöker få en känsla av kontroll efter att de har insjuknat genom att försöka hitta all tillgänglig information.

Utöver saklig information som kan vara lugnande, stöter man förmodligen också på berättelser som målar upp skräckscenarier och som lätt ökar ens eventuella oro, men som inte på något sätt bidrar till att förutspå hur ens egen eller ens närståendes sjukdom kommer att utvecklas.

När diagnosen diabetes ställs strävar man efter att i början bearbeta endast nödvändig information om sjukdomen och dess behandling som behövs i initialskedet samt att hänvisa till tillförlitliga och forskningsrelaterade informationskällor. Med tiden repeterar man saker och diskuterar systematiskt de olika delområdena av vården utgående från var och ens egna behov.

Uppdaterad 8.11.2023