Gå till sidans innehåll

Diabetes som en del av parrelationen

En god parrelation har en stor betydelse för hela ditt liv, också för din hälsa och arbetsförmåga. Det stärker tillfredsställelsen och ökar livslängden. Ett sunt förhållande är också ett starkt stöd när det gäller barnens uppväxt och utveckling.

Kriser och svårigheter i livet kan stärka en relation, men de kan också ha motsatt effekt. Det viktiga är hur öppet ni pratar om problem, konflikter och känslor.

Diabetes kommer ofta plötsligt, och det är omöjligt att i förväg planera för de känslor eller reaktioner som sjukdomen väcker. Att bli sjuk kan väcka helt nya känslor och på många olika sätt påverka ditt mående. En sjukdom, som diabetes, kan lätt bli tredje hjulet i ett förhållande. Diabetes påverkar parförhållandet, och å andra sidan påverkar parternas reaktioner dess betydelse i vardagen. Ett förhållande där parterna har svårt att diskutera svårigheter klarar sig inte lika bra i en kris som ett förhållande där båda parterna blir hörda och bemötta.

När diabetes plötsligt blir del av en parrelation behöver båda parterna information, förståelse, motivation och en bra attityd till relationen. Att få saklig information från vårdpersonal och andra tillförlitliga källor är avgörande.

Diabetes kan också vara en förenande faktor

Om båda parterna i ett förhållande har diabetes redan innan förhållandet inleds, eller båda blir sjuka under förhållandet, kan diabetes i sig också vara en förenande och stärkande faktor i förhållandet. En gemensam erfarenhet av sjukdomen och en gemensam förståelse för sjukdomens inverkan på vardagen kan som bäst fungera som en styrka i förhållandet. När en partner delar upplevelsen av diabetes som en del av livet kan man vara säker på att den andra förstår även när det är svårt att formulera sig. Kamratstöd är viktigt och du kanske till och med hittar en partner eller bästa vän på ett kamratstödsevenemang.

I alla relationer är det ändå viktigt att komma ihåg att det i slutändan är individen själv som ansvarar för och beslutar om sina egna handlingar och sin sjukdom. Denna rättighet måste också respekteras i en parrelation.