Gå till sidans innehåll

Depression vid diabetes

Diabetes i sig själv samt via blodsockret kan påverka ditt humör och känslan av depression. Å andra sidan kan humöret och den mentala pressen påverka ditt blodsocker.

Det är normalt att du ibland inte orkar, särskilt om du har annan stress i livet. Välmenande råd eller uppmaningar från närstående eller vårdpersonal att sköta dig själv bättre hjälper inte. De kan till och med vara till skada, om personer med diabetes upplever att de inger skuldkänslor.

Svårighetsgraden av diabetes som sjukdom, risken för plötsliga och långvariga diabetesrelaterade sjukdomar och kraven på egenvård kan utöver vårdtrötthet orsaka psykologisk belastning, depression och ångest. Diabetes och depression har en dubbelriktad effekt. Särskilt personer med typ 2 diabetes har en förhöjd risk att insjukna i depression och å andra sidan omfattar depression en förhöjd risk att insjukna i typ 2 diabetes.

Sinnesstämningen och depressionen påverkar å andra sidan den dagliga funktionsförmågan, fysiska aktiviteten, livsstilen och egenvården. Trötthet, brist på koncentrationsförmåga och känslor av olust hör också till höga blodsockervärden och "berg-och-dalbanan". När ditt sinne mår bra är livet med diabetes också smidigare. Bli alltså inte ensam med dina svåra känsloupplevelser, utan ta upp dem med din egen skötare eller läkare.

Uppdaterad 14.11.2023