Gå till sidans innehåll

Yrkesinriktad rehabilitering vid diabetes

Arbetspensionsanstalterna och FPA organiserar yrkesinriktad rehabilitering för att förebygga arbetsoförmåga och förbättra arbets- och funktionsförmågan.

Yrkesinriktad rehabilitering kan tillhandahållas en person som är på väg in i arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet länge, eller som har svårigheter att klara av arbetet och har därmed en risk för arbetsoförmåga.

Om en person med diabetes har svårt att klara sig i arbetet, utreds behoven av och möjligheterna till grund- eller vidareutbildning och omskolning. Yrkesinriktad rehabilitering som betalas av arbetspensionsanstalten är en lagstadgad förmån. Arbetspensionsanstalten hänvisar personen vid behov till rehabilitering som tillhandahålls av FPA.

Uppdaterad 8.11.2023