Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes och arbete

Majoriteten av personer med typ 1 diabetes klarar sig i arbetslivet lika väl som andra. En bra behandling av diabetes ska uppmärksammas även i arbetet.

Modern behandling av typ 1 diabetes och avancerade behandlings- och uppföljningsverktyg gör det möjligt för personer med diabetes att som regel klara sig i arbetslivet på samma sätt som andra. Tack vare utvecklingen av nya och säkrare insulinpreparat och pumpbehandling är risken för alltför lågt blodsocker mindre vanlig än tidigare. Kontinuerlig uppföljning av blodsockret, det vill säga glukossensorering, stöder också utförandet av arbetet.

En bra behandling av diabetes måste beaktas i vardagen, även på jobbet. Det finns arbete där behandlingen och beaktandet av diabetes kräver mer ansträngning än vanligt. Att hålla blodsockret för högt för säkerhets skull är skadligt i det långa loppet.

I genomsnitt bedömde arbetande personer med typ 1 diabetes att deras hälsa och arbetsförmåga var god och att de inte planerade att gå i förtidspension. Majoriteten klarar av arbetet lika väl som andra, även om det är mycket vanligt att uppleva stress som orsakas av sammanjämkningen av arbete och diabetes.

Arbetsintervju och hälsokontroll vid nyanställning

Du behöver inte berätta om hälsorelaterade saker under en arbetsintervju, och intervjuaren får inte fråga om dem om inte hälsotillståndet är relaterat till ett säkert utförande av arbetet. Men om arbetsuppgiften är sådan att diabetes kan orsaka risker, är det skäl att berätta om sjukdomen.

Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp arbetsavtalet, om personen har dolt sin sjukdom när hen sökt en tjänst som inte är lämplig för en med diabetes. Under hälsokontrollen vid anställning tar företagsläkaren som är insatt i arbetskraven ställning till om arbetet lämpar sig för en med diabetes och uppgifternas inverkan på sjukdomen. Arbetsuppgifterna får inte heller äventyra arbetstagarens hälsa.

Prata öppet

Många har svårt att berätta för andra om sin diabetes. På arbetsplatsen bör du berätta för din chef och åtminstone dina närmaste kollegor om din diabetes och dess eventuella inverkan på arbetet. Samtidigtär det möjligt att vid behov komma överens om rutiner till exempel vid ensamarbete och pauser samt eventuella arbetsrotationer. Även förstahjälpen vid lågt blodsocker vid insulinbehandling är bra att gå igenom tillsammans.

Vissa har redan diabetes när de söker arbete, medan en del insjuknar under arbetet. Det lönar sig definitivt att berätta om diabetes för företagshälsovården, även om den behandlas någon annanstans; det är viktigt att diskutera hur man klarar av jobbet och arbetsförmågan tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården och vid behov anpassa eller byta arbetsuppgifter.

Uppdaterad 8.11.2023