Gå till sidans innehåll

Med diabetes på arbetsplatsen

Att berätta om sin diabetes kan kännas särskilt svårt på arbetsplatsen. Som chef och kollega till en person med diabetes kan du göra mycket för att skapa en sådan atmosfär på arbetsplatsen som gör det möjligt att berätta.

Forskning har visat att många människor, särskilt på arbetsplatsen, tycker att det är svårt att berätta om sin diabetes. Delvis av denna anledning är arbete ofta förknippat med särskild diabetesrelaterad stress, vilket kan ha en negativ inverkan på glukoskontrollen. Personer med diabetes kan till exempel medvetet hålla sina blodsockernivåer för höga för att undvika hypoglykemi under arbetsdagen.

Forskning under de senaste 25 åren har identifierat fem områden som påverkar hur personer med diabetes upplever att de hanterar sin diabetes på arbetet.

Dessa områden är

  • personens egen förmåga att acceptera och klara sig

  • stöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  • en stödjande arbetsgemenskap

  • flexibilitet i arbetet

  • kollegor och teamet har tillräcklig kunskap om och förståelse för diabetes och vad det innebär.

Arbetsgivaren kan därför anses ha en skyldighet att skapa en arbetsmiljö där en anställd med diabetes kan känna sig trygg att öppet vara sig själv, med diabetes. Genom att tala öppet om sin sjukdom kan personen med diabetes samtidigt själv öka arbetsgivarens och teamets förståelse för livet med diabetes. Ökad förståelse kan hjälpa personen med diabetes att bättre hantera sin diabetes på arbetsplatsen.