Gå till sidans innehåll

Att berätta för sin nya partner att man har diabetes

Att inleda ett förhållande är alltid spännande på många sätt, men personer med diabetes måste också tänka på när och vad de ska berätta för sin nya partner om diabetes.

Det är upp till var och en att välja när och till vem man vill berätta – oavsett om det handlar om en ny dejt eller en ny bekantskap på jobbet eller fritiden. Det är bra att komma ihåg att om du tar upp det så tidigt som möjligt brukar det ge den andra personen en chans att vänja sig vid tanken, och samtidigt minska din stress inför berättandet. Att berätta öppet och i ett tidigt skede ökar också din säkerhet, eftersom du då är omgiven av människor som känner igen eventuella förändringar i ditt tillstånd och reagerar på ett ändamålsenligt sätt.

Du behöver däremot inte berätta allt på en gång, utan du kan och ska också gärna diskutera det lite i taget, på samma sätt som du småningom berättar om dig själv i början av ett förhållande. I slutändan är diabetes bara en del av den komplexa helhet som är du, och som en ny person har nöjet att lära känna i början av ett förhållande. Även om det är bra att gå igenom de grundläggande sakerna i tid så kan du berätta mera i din egen takt och i den mån du känner dig bekväm med.

Ofta kanske man undrar och oroar sig för hur en ny partner reagerar när hen får höra om sjukdomen. Det lönar sig att inte fundera på det alltför mycket. Människor tenderar att vänja sig vid nya situationer och saker, även om de först skulle bli förvånade eller rädda. Ofta hjälper det om de får tid att vänja sig vid tanken och tillräckligt med information. Tillförlitlig information ökar förståelsen och det man förstår är alltid lättare att hantera. Syftet med att dejta är oftast att lära känna en ny person och se om det är någon som man skulle kunna dela sitt liv med under en längre tid. Därför är det bra att fokusera på varandra som en helhet och av den helheten utgör diabetes bara en del.