Siirry sivun sisältöön

Tyypin 1 diabetes ja työ

Suurin osa tyypin 1 diabetesta sairastavista selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muutkin. Diabeteksen hyvä hoito on huomioitava myös työssä.

Tyypin 1 diabeteksen nykyaikainen hoito ja kehittyneet hoito- ja seurantavälineet mahdollistavat sen, että diabetesta sairastavat pärjäävät työelämässä pääsääntöisesti muiden tavoin. Uusien ja turvallisempien insuliinivalmisteiden ja pumppuhoidon kehittymisen ansiosta liian matalan verensokerin vaara on diabetesta sairastavilla aiempaa harvinaisempi. Jatkuva verensokerin seuranta eli glukoosisensorointi tukee myös työssä pärjäämistä.

Diabeteksen hyvä hoito on huomioitava jokapäiväisessä elämässä, myös työssä. On töitä, joissa diabeteksen hoitaminen ja huomioiminen vaatii tavallista enemmän vaivannäköä. Verensokerin pitäminen varmuuden vuoksi liian korkealla on pidemmän päälle haitallista.

Työelämässä olevat tyypin 1 diabetesta sairastavat arvioivat terveytensä ja työkykynsä keskimäärin hyväksi, eikä heillä ole aikomuksia jäädä muita varhaisemmin eläkkeelle. Suurin osa selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muutkin, vaikka työn ja diabeteksen yhteensovittamisen aiheuttama stressi onkin hyvin yleistä.

Työhaastattelu ja työhöntulotarkastus

Työhaastattelussa ei tarvitse kertoa terveyteen liittyvistä asioista, eikä haastattelija saa niistä kysyä, ellei terveydentila liity työn turvalliseen tekemiseen. Jos työtehtävä on kuitenkin sellainen, jossa diabetes voi aiheuttaa vaaratilanteita, diabeteksesta on syytä kertoa.

Työnantajalla on mahdollisuus purkaa tehty työsopimus, jos henkilö on salannut sairautensa hakeutuessaan tehtävään, joka ei sovi diabetesta sairastavalle. Työterveyshuollon työhöntulotarkastuksessa työn vaatimukset tunteva työterveyslääkäri ottaa kantaa työn soveltuvuuteen diabetesta sairastavalle ja sen vaikutuksesta diabetekseen. Työtehtävät eivät saa myöskään vaarantaa työntekijän terveyttä.

Avoin kertominen

Monet kokevat vaikeaksi kertoa diabeteksestaan muille. Työpaikalla kannattaa kertoa esimiehelle ja ainakin lähimmille työtovereille diabeteksestaan ja sen mahdollisesta vaikutuksesta työskentelyyn. Samalla voidaan tarpeen mukaan sopia esimerkiksi yksin työskentelyyn ja tauotukseen liittyvistä toimintatavoista sekä mahdollisista työkiertokokeiluista. Myös matalan verensokerin ensiapu on hyvä käydä yhdessä läpi.

Osalla diabetes on jo työhön hakeutuessaan, mutta osa sairastuu vasta työssäolon aikana. Työterveyshuollolle kannattaa ehdottomasti kertoa diabetekseen sairastuminen, vaikka diabetesta hoidettaisiin muualla; on tärkeää pohtia työssä selviytymistä ja työkykyä yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa ja tarvittaessa muokata tai vaihtaa työtehtäviä.

Päivitetty 8.11.2023