Siirry sivun sisältöön

Parisuhteen merkitys korostuu diabeteksessa

Parisuhde on usein aikuisen läheisin ja merkittävin ihmissuhde, ja kumppanilta usein odotetaan myötäelämistä niin iloissa kuin murheissa. Kun diabetes tulee osaksi suhdetta, nämä odotukset saattavat korostua entisestään.

Parisuhde on aikuisten välinen suhde, mutta parisuhde itsessään voidaan nähdä suhteen yhtenä osapuolena. Kumppaneiden välinen vuorovaikutus sekä fyysinen ja emotionaalinen yhteys muodostavat tämän osapuolen eli parisuhteen. Vuorovaikutusta ja yhteyttä vahvistamalla vahvistuu myös parisuhde. Tämä suhteen osapuoli voi toimia suhteen tukijana myös sairastumisen kriisin keskellä ja silloin, kun jompikumpi tai molemmat tarvitsevat tukea. Toimiva parisuhde on ikään kuin varavirtalähde.

Toimiva parisuhde vahvistaa hyvinvointia monella tavalla. Luottavaisessa ilmapiirissä on mahdollista jakaa sairauden herättämiä tunteita, esimerkiksi pelkoa, pettymyksiä tai surua sekä iloita yhdessä hyvistä uutisista. Parisuhde toimii parhaimmillaan turvana ja lepopaikkana, kun sairauden mukanaan tuomat haasteet koettelevat. Tutkimusten mukaan kumppanin tuki helpottaa myös hoitotasapainon saavuttamista diabeteksessa, tukee diabetesta sairastavan kykyä ja jaksamista toteuttaa hoitoaan sekä lisää molempien psyykkistä hyvinvointia. Kumppanin tuki on usein todella merkityksellistä.

Toisaalta, mikäli suhde on riitaisa ja epätasa-arvoinen, vie se jo itsessään paljon voimavaroja. Sairauden tuoma lisäkuorma ja epätyydyttävä parisuhde voivat olla yhdessä liian suuri taakka. Siksi on tärkeää hakea suhteen vaikeuksiin apua kyllin varhain.