Siirry sivun sisältöön

Tyypin 2 diabetes ja työ

Useat työterveyshuollon yksiköt järjestävät terveyttä, työhyvinvointia ja työkykyä edistävää toimintaa, jotka sopivat hyvin myös tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Tyypin 2 diabetes tai sen riski on monen kohdalla todettu työterveystarkastuksen yhteydessä.

Jos työterveyssopimukseen kuuluu myös sairauden hoito, on tavallista että tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta tapahtuvat työterveyshuollon vastaanotolla. Tällöin kannattaa hoitosuunnitelmaan kirjata eri osapuolten vastuut. Esimerkiksi kenen toimesta tapahtuu diabetekseen liittyvä elintapaohjaus ja lääkehoidon ohjaus ja mistä hoitotarvikkeet hankitaan.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoidoksi valitaan ensisijassa lääkevalmisteita, jotka tukevat painonhallintaa, eivät vaadi toistuvia verensokerin mittauksia ja eivät aiheuta liian matalaa verensokeria. Tulisi kuitenkin varmistaa, että diabetesta sairastavalla on mahdollisuus syödä terveyttä edistävästi ja säännöllisesti, tauottaa istumista tai yksipuolisia työasentoja ja osallistua taukoliikuntaan.

Osa tyypin 2 diabetesta sairastavista tarvitsee vuosien kuluessa insuliinihoitoa. Hoito ja sen seuranta kannattaa suunnitella myös työelämä huomioiden. Hoitomuutokset on hyvä ottaa esille myös työterveyshuollossa, joka vastaa työkyvyn ja työtehtävien sopivuuden arvioinnista.

Päivitetty 8.11.2023