Siirry sivun sisältöön

Mielenterveyden ammatillinen tuki diabeteksessa

Diabeteksen eri vaiheissa, erityisesti kuormittavissa tilanteissa, on usein hyödyllistä ottaa aikaa omien ajatusten jäsentelyyn ja tunnepuolen läpikäymiseen ammattilaisen kanssa.

Oman jaksamisen huomioiminen on osa kokonaisvaltaista vastuun ottamista omasta hoidosta ja elämästä. Useimpien, erityisesti vastasairastuneiden, sopeutumista edesauttaa mahdollisuus läpikäydä tilannetta ammattihenkilön kanssa, jota ei tarvitse ”säästää” vaikeimmiltakaan tunnekokemuksilta. Tavoitteena tulisi olla, että psykologista tukea, rohkaisua ja apua ongelmatilanteissa olisi matkan varrella saatavilla matalalla kynnyksellä.

Ajan kanssa diabetekseen sopeutuminen etenee yksilöllisesti ymmärryksen, omahoidon tietotaidon, omien mielen suojautumiskeinojen ja selviytymisen keinojen tukemana. Osalle vertaistuki tarjoaa enemmän, kuin mitä ammattiapu voi antaa. Tärkeintä on opetella tunnistamaan ne tukikeinot, jotka parhaiten tukevat sinua omahoidossasi ja elämässäsi diabeteksen kanssa.

Milloin ammattilaisen apu on tarpeen?

Sinun kannattaa hakea mielenterveyden ammattiapua mikäli diabetekseen sopeutumiseen liittyvät haasteet, mahdollisesti yhdessä muuhun elämäntilanteeseen liittyvän kuormituksen kanssa, aiheuttavat ongelmia. Tällaiset ongelmat voivat olla esimerkiksi unettomuutta, masennusta, ahdistusta, toiminta- tai työkyvyn alentumista, voimakasta epätoivon kokemusta tai tulevaisuuden näköalattomuutta.

Sinun on syytä hakea apua myös, mikäli päihteiden käyttö on runsasta tai lisääntyy yrityksenä ”lääkitä” sairastumisen tai sairauden aiheuttamia vaikeita tunteita. Jos tavoitteita korkeamman tai voimakkaasti vaihtelevan verensokeritason syynä on liian matalan tai liian korkean verensokerin pelko, voimakas pistospelko tai hoitoväsymys, kannattaa ammattiapua harkita. Lähetettä voi pyytää omalta terveysasemalta tai diabetesvastaanotolta.

Toisinaan pitkäaikaisen terveysongelman kanssa elävä huomaa kannattelevansa läheisiään ja joutuvansa ottamaan vastaan heidän huoltansa ja hätäänsä. Tukikeskustelussa tai terapiassa mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolla toinen ihminen on tilanteessa vain sinua varten, ammattilaista ei tarvitse lohduttaa.

Muista, että apua ja tukea kannattaa pyytää mieluummin ajoissa, kuin myöhään. Tällöin voidaan ennaltaehkäistä ongelmien pahentuminen.

Päivitetty 8.11.2023