Siirry sivun sisältöön

Diabetekseen sairastuminen ja muuttuvat roolit parisuhteessa

Usein suhteessa roolit ovat muotoutuneet siitä, kumpi kantaa vastuun kotitöistä, lastenhoidosta, sukulaissuhteista tai taloudenhoidosta. Sairastuminen voi sekoittaa tämän tutun ja turvallisen työnjaon ja roolituksen.

Kun ihminen sairastuu, muuttaa se usein elämää kokonaisvaltaisesti. Vaikka tänä päivänä diabeteksen hoito on usein hyvin sovitettavissa osaksi omaa arkea ja elämää, vaatii uusi tilanne silti sopeutumista uudenlaiseen järjestykseen. On mahdollista, että parisuhde kokee diabeteksen myötä useamman roolin muutoksen ensin sairastumisvaiheessa ja sitten diabeteksen asettuessa osaksi arkea. Erityisesti sairastumisvaiheessa parisuhde saattaa muuttua myös hoiva- tai huolenpitosuhteeksi. Muutos voi olla väliaikainen tai siitä voi tulla pysyvä.

Parisuhteen roolien muuttuminen voi aiheuttaa monenlaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Joillekin uuteen rooliin sopeutuminen on helppoa, toiselle se vaatii pitkän ajan ja ammattiapua. Sairastumisen mukanaan tuomat muutokset ja haasteet saattavat joskus herättää mieleen myös kysymyksen erosta. On hyvin tärkeää muistaa keskustella kumppanin kanssa siitä, mitä toiselta kaipaa. Kaipaako huolenpitoa ja hoivaa vai toivooko enemmän tasavertaista kumppanuutta ja mahdollisuutta kantaa vastuu diabeteksen hoidosta itsenäisesti.