Siirry sivun sisältöön

Diabeteksen hoitoon liittyvät tunteet parisuhteessa

Diabetekseen kanssa elämiseen liittyy usein paljon tunteita, jotka saattavat haastaa myös parisuhdetta ja muita ihmissuhteita. Tunteet ovat normaali osa elämää diabeteksen kanssa ja niiden käsittely yksin ja yhdessä omien tarpeiden mukaisesti on tärkeää.

Diabetekseen liittyy paljon tunteita sekä diabetekseen sairastuttaessa että elämään diabeteksen kanssa. Jos näitä tunteita ei tunnisteta ja käsitellä tarpeen mukaan, voivat ne vaikuttaa myös parisuhteen hyvinvointiin. Erilaisten diabetekseen liittyvien tunteiden ilmeneminen on yksilöllistä, mutta niiden tunnistaminen on aina hyödyllistä niin diabetesta sairastavalle kuin hänen läheisilleen.

Parisuhteen osapuolten on myös tärkeää ymmärtää diabeteksen heltymättömyys. Diabetes on aina läsnä, jokaisena tuntina, jokaisena viikon päivänä. Siksi tunteet ovat yhtä lailla osa jatkuvaa elämää diabeteksen kanssa siinä missä akuuttia diabetekseen sairastumista. Erityisesti silloin, jos diabetekseen sairastumiseen liittyviä tunteita ei ole käsitelty sairastumisvaiheessa, saattavat ne palata haastamaan parisuhdetta ja parisuhteessa jaksamista myös myöhemmässä vaiheessa.

Vaikeina hetkinä ihmissuhteiden merkitys korostuu

Joskus diabetekseen liittyvät tunteet voivat kasvaa ja vaikeutua niin, että ne alkavat rajoittaa ihmisen elämää. Voidaan sanoa, että lähes jokainen diabetesta sairastava kokee vähintäänkin ajoittaista hoitoväsymystä. Joskus hoitoväsymys voi kehittyä niin voimakkaaksi, että se haittaa paitsi diabeteksen hoitoa myös muita elämän osa-alueita. Lisäksi vaikeat mataliin verensokereihin liittyvät pelot voivat merkittävästi rajoittaa ihmisen toimintaa. Näissä tilanteissa parisuhteen ja muiden ihmissuhteiden merkitys entisestään korostuu tuen tarpeen lisääntyessä. Pari-, perhe- ja ystävyyssuhteet voivat vaikeina aikoina ja vaikeiden tunteiden keskellä toimia positiivisten kokemusten vahvistajina ja tunteiden käsittelyn tukena.