Siirry sivun sisältöön

Liian matalan verensokerin pelko

Liian matala verensokeri eli hypoglykemia on tavallinen huolenaihe insuliinihoitoista diabetesta sairastavalla ja hänen läheisillään.

Jos käytät insuliinia, verensokerisi voi laskea liian alas, koska kaavamaisesti vaikuttavat insuliinivalmisteet eivät aina vastaa riittävän hyvin elimistön päivittäin vaihtelevaa insuliinitarvetta. Lievät ja helposti itse hoidettavat verensokerin laskut ovat tavallisia insuliinihoidossa, mutta jatkuvammin esiintyessään antavat aiheen hoidon tarkasteluun ja mahdolliseen muuttamiseen.

Tyypin 2 diabeteksen tablettihoidossa liian matalan verensokerin vaara on vähäinen.

Uudet, vähemmän hypoglykemioille altistavat insuliinivalmisteet ja hoitoteknologia kuten sensorit ja insuliinipumput, ovat vähentäneet merkittävästi vakavan hypoglykemian riskiä. Liian matalien verensokereiden pelko (hypoglykemiapelko) on kuitenkin varsin yleistä.

Liian matalan verensokerin kokemisessa on yksilöllisiä eroja. Lievimmillään se koetaan epämiellyttävänä, pahimmillaan kokemus on pelottava ja henkeä uhkaava. Keholliset aistimukset matalassa verensokerissa saattavat olla samankaltaisia kuin pelon aikaansaamat reaktiot.

Hypoglykemiapelko

Liian matalassa verensokerissa voivat pelottaa oireet, hallinnan menetys, vaikutus omaan käyttäytymiseen, ympäristön suhtautuminen, toisten avun varaan joutuminen ja ajatus, että matalan verensokerin vuoksi joutuu onnettomuuteen tai että niiden vuoksi menettää esimerkiksi ajokorttinsa. Hypoglykemiapelko voi yhdistyä myös kuoleman pelkoon. Joskus yksikin erityisen huono aiempi hypoglykemiakokemus on saattanut traumatisoida ja jättää pelon, että joutuu kokemaan saman uudelleen. Hypoglykemiapelko voi johtua myös siitä, että on nähnyt tai kuullut toisen henkilön vaikeasta hypoglykemiakokemuksesta.

Liian matalaa verensokeria on luonnollista pelätä ja sen mahdollisuus on tärkeää ottaa huomioon ja ennakoida tilanteita, joissa verensokeri herkästi laskee. Joskus hypoglykemiapelko voi kuitenkin kuormittaa liikaa ja kapeuttaa elämää. Pelosta on haittaa silloin, kun se alkaa häiritä tai hallita elämää esimerkiksi jatkuvan verensokeritason tarkkailun vuoksi. Pelko voi haitata omahoitoa esimerkiksi verensokerin pitämisenä jatkuvasti korkeana tai liikunnan vähentämisenä. Joskus myös diabetesta sairastavan läheisen hypoglykemiapelko voi haitata hoitoa.

Mistä saan apua pelkooni?

Pelkoon voi auttaa asiallinen tieto elimistön toiminnasta verensokerin ollessa liian matala ja oppiminen ennakoimaan tilanteita, joissa verensokeri voi laskea liian alas. Hypoglykemiapelosta kärsivä voi hyötyä turvallisissa olosuhteissa tapahtuvasta matalille verensokereille altistavien tilanteiden, esimerkiksi liikuntatilanteiden, harjoittelusta.

Glukoosisensorointi ja siihen liitettävä matalan verensokerin hälytys auttaa liian matalille verensokereille altistavien tilanteiden tunnistamisessa ja lisää turvallisuuden tunnetta. Älypumppu, joka tauottaa insuliinin annostelun verensokerin uhkaavassa laskussa, voi myös tarjota apua.

Tarvittaessa terapeuttinen työskentely ammattiauttajan vastaanotolla ja joskus myös lääkitys, voivat auttaa pelon yli pääsemisessä.

Päivitetty 30.9.2023