Siirry sivun sisältöön

Ammatinvalinta ja insuliinihoito

Insuliininpuutosdiabetesta sairastavan ammatinvalinnalle on joitakin rajoituksia.

Rajoitukset liittyvät lähinnä liian matalan verensokerin vaaraan. Tällöin on kyse omasta ja työtovereiden sekä mahdollisten asiakkaiden turvallisuudesta. On joitakin ammatteja, joihin insuliininpuutos diabetesta sairastava ei sovellu verensokerin heilahtelujen takia. Toisaalta työ ei myöskään saa vaarantaa terveyttä. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin työn riskitekijöihin:

  • Millainen on työn fyysinen rasittavuus?

  • Millainen on työn henkinen rasittavuus?

  • Onko rasituksen vaihtelu ennakoitavissa?

  • Onko taukojen pitäminen mahdollista?

  • Liittyykö työhön kolmivuorotyötä tai yötyötä?

  • Liittyykö työhön paljon matkustamista?

  • Liittyykö työhön korkealla työskentelyä tai yksintyöskentelyä?

Poliisin, palo- ja pelastusalan, sotilaan ja lentäjän tehtävissä toimiminen saattavat aiheuttaa insuliininpuutosdiabetesta sairastavalle itselleen tai muille ihmisille vaaratilanteen, sillä ammateissa voi joutua tilanteisiin, joissa verensokeritasosta huolehtiminen on mahdotonta. Tästä syystä säännöllistä insuliinihoitoa vaativa diabetes on este alan koulutukseen hakeutumiselle. Näilläkin aloilla voi usein työskennellä edelleen, jos sairastuu diabetekseen ammatissa ollessaan. Työtehtävät saattavat kuitenkin muuttua.

Päivitetty 8.11.2023