Siirry sivun sisältöön

Kuntoutus diabeteksessa

Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön ja perheen hyvinvoinnin, toiminta- ja työkyvyn edistäminen. Se on ​ ammattilaisten kanssa yhdessä suunniteltua toimintaa, joka lähtee yksilön tarpeista ja tavoitteista.

Kuntoutus on yleinen ja yhteinen käsite kaikelle tavoitteelliselle toiminta- ja työkykyä edistävälle, hoitavalle ja kuntouttavalle toiminnalle. Kuntoutus jaetaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, ammatilliseen kuntoutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Vastuu kuntoutustarpeen selvittämisestä ja kuntoutukseen ohjaamisesta on hyvinvointialueilla.

Diabetekseen sairastuneen hoitoon kuuluu yhtenä osana kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaus. Jos diabetes tai sen lisäsairaudet tai muut sairaudet heikentävät jaksamistasi, työ- tai toimintakykyäsi, keskustele kuntoutuksen eri mahdollisuuksista oman hoitajasi tai lääkärisi kanssa. Myös terveydenhuollon kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät ja Kelan kuntoutuksen asiantuntijat auttavat kuntoutusasioissa ja hakemusten tekemisessä.

Diabeteskuntoutuksesta ja kuntoutumista tukevista palveluista ja kursseista löydät lisätietoa seuraavilla sivuilla.

Päivitetty 8.11.2023