Siirry sivun sisältöön

Ammatillinen kuntoutus diabeteksessa

Työeläkelaitokset ja Kela järjestävät ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi ja työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi, mikäli sairaus tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä.

Ammatillista kuntoutusta voidaan tarjota henkilölle, joka on tulossa työelämään tai ollut pitkään poissa työelämästä tai jolla on vaikeuksia selviytyä työssä ja sitä kautta työkyvyttömyyden uhka.

Jos diabetekseen sairastuneella on vaikeuksia työssä selviytymisessä, selvitetään perus- jatko- ja uudelleenkoulutukseen liittyvät tarpeet ja toteutusmahdollisuudet. Työeläkelaitoksen kustantama ammatillinen kuntoutus on lakisääteinen etuus. Työeläkelaitos ohjaa henkilön tarvittaessa Kelan tarjoamaan kuntoutukseen.

Päivitetty 8.11.2023