Siirry sivun sisältöön

Diabetes ja tunteiden jakaminen parisuhteessa

Tunteiden jakaminen on avain läheisyyteen. Läheisyyden tunne rakkaiden ja läheisten ihmisten kanssa on tärkeää.

Jotta voimme kokea aitoa läheisyyttä suhteessa, tulee meillä olla kyky ilmaista pelkäämättä kaikki tunnetilat ja tunteet, myös ne hankalat. Usein juuri hankalien tunteiden jakaminen koetaankin suhteessa lähentävänä. Tunteiden jakamista saattaa estää esimerkiksi pelko siitä, että loukkaa toista, tai ajatus, että ei halua rasittaa ja huolestuttaa toista. Jos omista tunteista ja tarpeista ei ole tottunut kertomaan, voi olla, että ei osaa eikä ole sanoja. Myös pelko siitä, että romahtaa, jos pysähtyy miettimään omaa oloa, voi estää tunteiden jakamista.

Tärkeää on pysähtyä miettimään, mitä tunteet meille kertovat. Usein tunteiden taustalla on tarpeita, joten onkin tärkeää, että tunnistaa omat tunteensa ja kehonsa viestit. Tunteiden tunnistaminen mahdollistaa niistä keskustelun. Esimerkiksi pelko saattaa viestiä turvallisuuden tarpeesta, suru siitä, että on menettämässä jotakin itselle tärkeää, häpeä saattaa viestiä tarpeesta tulla hyväksytyksi.

Tunnetaidot eivät ole muuttumaton tila, vaan jotain, jota jokainen meistä voi harjoitella ja joissa kehittyä. Tarvittaessa niiden opetteluun voi hakea tukea myös ammattilaiselta.