Siirry sivun sisältöön

Diabeteksen kanssa työyhteisössä

Diabeteksesta kertominen voi tuntua erityisen vaikealta työyhteisössä. Diabetesta sairastavan esimiehenä ja kollegana voi tehdä paljon sen eteen, että työyhteisön ilmapiiri mahdollistaa myös diabeteksesta kertomisen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti työyhteisössä monet kokevat vaikeaksi kertoa diabeteksestaan. Työhön liittyy osin juuri tästä syystä usein erityistä diabetesliitännäistä stressiä, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti hoitotasapainoon. Diabetesta sairastava saattaa esimerkiksi pitää verensokeriaan tietoisesti liian korkealla, jotta välttyisi hypoglykemioilta työpäivän aikana.

Tutkimuksissa on viimeisen 25 vuoden aikana tunnistettu viisi osa-aluetta, jotka vaikuttavat siihen, miten diabetesta sairastava tuntee pärjäävänsä diabeteksensa kanssa työssään.

Osa-alueet ovat

  • henkilön oma kyky hyväksyä ja pärjätä

  • terveydenhuollon ammattilaisten tuki

  • kannustava työyhteisö

  • työn joustavuus

  • kollegoilla ja työyhteisössä on riittävästi tietoa ja ymmärrystä diabeteksen hoidosta.

Työnantajalla voidaan näin ollen katsoa olevan velvollisuus luoda työympäristö, jossa diabetesta sairastava työntekijä voi tuntea olonsa turvalliseksi olla avoimesti oma itsensä diabetesta myöten. Samalla diabeteksesta avoimesti puhumalla diabetesta sairastava voi itse lisätä työnantajan ja työyhteisön ymmärrystä elämästä diabeteksen kanssa. Ymmärryksen kasvaminen voi auttaa diabetesta sairastavaa niin. että hän jaksaa diabeteksen kanssa työssään paremmin.