Siirry sivun sisältöön

Diabetes osana parisuhdetta

Hyvällä parisuhteella on suuri merkitys koko elämään, myös terveyteen ja työkykyyn. Se vahvistaa tyytyväisyyttä ja lisää elinikää. Hyvinvoiva parisuhde on myös vahvana tukena lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.

Elämässä koetut kriisit ja vaikeudet voivat vahvistaa parisuhdetta, mutta niiden vaikutus voi olla myös päinvastainen. Merkittävää on se, miten avoimesti asioista, ristiriidoista ja tunteista puhutaan.

Usein diabetes tulee yllättäen, ja silloin sairastumisen herättämien tunteiden tai reaktioiden suunnittelu ennalta on mahdotonta. Sairastuminen saattaa nostaa pintaan aivan uudenlaisia tunteita, ja se voi vaikuttaa todella monin tavoin hyvinvointiin. Sairaudesta, kuten diabeteksesta, tulee helposti suhteen kolmas pyörä. Diabetes vaikuttaa parisuhteeseen, ja toisaalta parisuhteen osapuolten reaktiot vaikuttavat sen merkitykseen arjessa. Parisuhde, jossa kumppaneiden on hankala keskustella vaikeuksista, ei kannattele kriisissä niin hyvin kuin sellainen parisuhde, jossa molemmat kumppanit tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi.

Kun diabetes tulee yllättäen osaksi jo olemassa olevaa parisuhdetta, molemmat kumppanit tarvitsevat tietoa, ymmärrystä, motivaatiota ja parisuhdeasennetta. Asiallisen tiedon saaminen terveydenhuollon ammattilaisilta ja muista luotettavista lähteistä on ensiarvoisen tärkeää.

Diabetes voi olla myös yhdistävä tekijä

Mikäli suhteen molemmilla osapuolilla on diabetes jo ennen suhteen alkua tai molemmat sairastuvat suhteen aikana, voi diabetes itsessään olla myös suhdetta yhdistävä ja vahvistava tekijä. Yhteinen kokemus sairaudesta sekä jaettu ymmärrys sairauden vaikutuksesta arkeen toimivat parhaimmillaan suhdetta tukevina voimina. Kun kumppani jakaa kokemuksen diabeteksesta osana elämää, voi luottaa siihen, että toinen ymmärtää myös silloin, kun asioiden sanoittaminen on vaikeaa. Vertaistuki on tärkeää ja vertaistukitapahtumasta saattaa löytää jopa kumppanin tai parhaan ystävän.

Kaikissa ihmissuhteissa on kuitenkin tärkeää muistaa se, että viime kädessä omasta toiminnastaan ja diabeteksestaan vastaa ja päättää ihminen itse. Tätä oikeutta on muistettava kunnioittaa myös parisuhteessa.