Gå till sidans innehåll

Rädsla för diabetesrelaterade sjukdomar

Rädsla för diabetesrelaterade sjukdomar är vanligt, även om uppkomsten av dem har minskat märkbart till följd av avancerad behandling.

Otillräckligt behandlad diabetes försämrar funktionen och hälsan hos små och stora blodkärl. Långvarigt högt blodsocker, blodtrycket och rubbningar i fettomsättningen samt rökning utsätter för förändringar i organen. Med en bra och övergripande vård och uppföljning kan diabetesrelaterade sjukdomar förebyggas och bromsa upp utvecklingen hos de diabetesrelaterade sjukdomar som redan uppkommit. Man måste dock kunna acceptera förutom sin sjukdom och den vård den kräver även risken för olika diabetesrelaterade sjukdomar.

Hanteringen av rädslan för diabetesrelaterade sjukdomar kan avhjälpas genom information om resultaten av modern behandling, faktorer som påverkar risken för relaterade sjukdomar och diskussion med den egna sjukskötaren eller läkaren om en adekvat behandling.

Även om rädslan för diabetesrelaterade sjukdomar också kan motivera till att sköta sig själv så bra som möjligt, fungerar rädslan inte som ett resursgivande incitament och motsatsen till alltför strikt behandling är en ökning av förekomsten av för låga blodsockrar. Långvarig överdriven rädsla och oro medför utmattning och utsätter för vårdtrötthet och till och med depression.

Metoder för hantering av rädsla

Du kan försöka hantera överdriven rädsla genom att investera i viktiga saker som du njuter av. Vissa kommer över sin rädsla genom att prata om rädslan och känslorna, någon annan får hjälp genom diskussioner och utbyte av erfarenheter med andra i samma situation. Diskussioner med yrkespersoner som är insatta i diabetes hjälper också, eftersom de har mycket erfarenhet av hur diabetiker klarar sig och om lösningar för olika vårdutmaningar.

Att få saklig information, bli hörd och ett avstressande lugnt möte med en sakkunnig ger större trygghetskänsla och bidrar till att komma över rädslan.

Uppdaterad 8.11.2023