Gå till sidans innehåll

Vårdtrötthet vid diabetes

Diabetes kräver upprepade beslut när det gäller egenvården och de krav sjukdomen ställer. Det är vanligt att ansvaret för egenvården och uppfyllandet av de egna förväntningarna ibland kan kännas tungt.

Att behandla diabetes i vardagen är krävande. Det kan finnas olika orsaker till behandlingströtthet. Även om man har anpassat sig till sjukdomen, kan det i livet uppstå situationer där den egna olikheten från andra och diabetesens inverkan på det egna livet kan accentueras och bli utmattande. Till exempel i en särskilt hektisk studie- eller arbetssituation kan den uppmärksamhet som diabetes och egenvård kräver verka oskälig. Även andra förändringar, förluster och utmaningar i livet kan belasta så mycket att resurserna för behandling av diabetes minskar. Det viktigaste med att vara trött är att komma ihåg att diabetes är egenvård, men inte ensamvård.

Vad säger mina känslor?

Vid behandlingströtthet i samband med diabetes är den centrala känslan ofta otillräcklighet och den skuldkänsla som är förknippad med den. Små resurser och nedsatt ork kan leda till att egenvården försvagas, vilket i sin tur kan leda till en ökad känsla av otillräcklighet och skuld. På så sätt kan det uppstå en cirkel som ger näring åt sig själv. Även om man vet hur man ska sköta sig själv, orkar man av en eller annan orsak inte eller kan upprätthålla vårdrutiner och/eller en hälsosam livsstil. Att veta att man inte kan agera som man borde kan öka skuldkänslorna igen.

Skuld är en känsla som följer av upplevelsen att ha gjort något fel eller underlåtit att göra. Om du känner dig skyldig, stanna upp en stund med denna känsla. Vad vill känslan berätta för dig? Visar det att du kräver fullkomlighet av dig själv, och om så är fallet, skulle du då kunna vara mildare mot dig själv? Är din nuvarande situation sådan att du just nu inte kan ge allt och kan en sänkning av målen tillfälligt bryta skuld och otillräcklighet?

Ibland är skuldkänslorna ett tecken på att det finns andra utmaningar i livet än att behandla diabetes, och att varken tid eller energi räcker till för att sköta allt ordentligt. Hurdan hjälp eller stöd känner du att du behöver? Det viktigaste är att ta reda på orsakerna bakom känslorna, eftersom skuld och andra negativa känslor i sig själva förändras under en längre tid och blir mycket belastande.

Bär jag med mig föråldrad information och föråldrade vanor?

Om du har haft diabetes under en längre tid och är en "veteran med diabetes", du kanske fortfarande minns väl hur det för decennier sedan, i ljuset av den tidens kunskap, talades om diabetes, förväntad livslängd och vilka följdsjukdomar man kan få och hur livet begränsas. Rädslorna och de dåliga minnena kan sitta kvar. Trots utvecklingen av verktyg och behandlingar kan du ha upplevt att du inte har klarat dig tillräckligt bra med diabetes Inbitna tänkesätt och attityder kan ibland göra det svårt att acceptera och genomföra förändringar i behandlingen.

Om det bakom din vårdtrötthet finns ett dåligt fungerande tanke- och förhållningssätt, är det möjligt att ändra på det, om det finns en egen vilja och mod till förändring och man inte blir ensam med saken. Diskussioner och kamratstöd med andra som har samma utmaningar hjälper ofta. Det kan hjälpa med bara några samtalsbesök som fokuserar på förändring till exempel med din egen diabetesskötare eller hos en psykolog.

Uppdaterad 30.9.2023