Gå till sidans innehåll

Parrelationen och krisen att insjukna i diabetes

Att insjukna i en livslång och utmanande sjukdom, som diabetes, är en kris för både individen och parrelationen. Det är mycket individuellt hur man upplever och bearbetar insjuknandet, men att ta till sig händelsens betydelse är alltid viktigt.

Om någondera blir sjuk under förhållandet kan det orsaka en kris som paret reagerar på vid olika tidpunkter och på olika sätt. När den ena blir aktiv och tar itu med praktiska frågor kan den andra bli som paralyserad. För den ena kan det kännas som att tiden står stilla, medan den andra har bråttom att uppfylla alla sina drömmar. Den ena kan leva i det förflutna och den andra kan se långt in i framtiden.

För att bättre förstå ditt eget och din partners beteende är det viktigt att du vet hur en kris går till. Om den ena fortfarande behöver tid för att ta till sig det som hänt, och den andra vill hantera krisen genom att prata med personer i sin närhet, kan det vara en lättnad att veta att båda går igenom krisen i sin egen takt och på sitt eget sätt. Krisen kan också vara längre eller djupare för någondera. Detta är också bra att diskutera, tillsammans eller med en yrkesperson.

För många känns det som en lättnad att veta att sjukdom alltid rubbar grundtryggheten på något sätt, och att det är normalt att reagera på många olika sätt, till exempel genom att känna sig trött, arg eller tillbakadragen.

Att identifiera och hantera både individuella kriser och kriser i parrelationen är viktigt och det finns hjälp att få.