Gå till sidans innehåll

Företagshälsovårdens roll vid diabetes

Företagshälsovården bedömer, följer upp och stödjer arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetshälsa.

Diabetes kan påverka din arbetsförmåga både tillfälligt och under årens lopp. För att arbetet ska vara lämpligt för en persons egenskaper och sjukdomens art och behandling bör arbetet och arbetsförhållandena ibland anpassas.

Vårdansvaret för de flesta med typ 1 diabetes ligger inte i företagshälsovården, utan antingen i hälsocentralen eller inom den specialiserade sjukvården. Vårdansvaret för personer med typ 2 diabetes ligger ofta hos hälsocentralen eller företagshälsovårdens sjukmottagning. I detta fall är det viktigt att komma överens om gemensam praxis och tillgången till de olika tjänsterna.

Företagshälsovårdens roll ligger främst i att bedöma och stödja arbetsförmågan. Företagshälsovården måste bedöma och stödja arbetstagarnas arbetsförmåga och hälsa. Hälsokontrollerna är vanligtvis frivilliga, men användbara för en bedömning av arbetsförmågan. Kontrollen utförs av en företagshälsovårdare som hänvisar arbetstagaren till företagsläkaren vid behov.

Det lönar sig för en person med diabetes att själv berätta om sin sjukdom för företagshälsovården. Vårduppgifterna finns att tillgå även från andra vårdställen via Kanta-tjänsten med arbetstagarens tillstånd.

Förändring i hälsotillståndet under arbetskarriären

Företagshälsovården bör informeras om förändringar i arbetstagarens hälsotillstånd, till exempel att denne insjuknat i diabetes, så att eventuella anpassningsåtgärder för arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena kan inledas. Detta sker i ett nätverksmöte tillsammans med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården.

I samband med sjukfrånvaro på mer än 30 dagar genomförs ofta en hälsokontroll för förberedelser inför en återgång till arbetet och ett nätverksmöte. Återgången till arbetet kan ske genom anpassning av arbetstiden eller arbetsuppgifter eller med hjälp av partiell sjukledighet och arbetsprövning som kräver ett utlåtande från företagshälsovården.

I samband med sjukfrånvaro på mer än 90 dagarbehövs för FPA alltid företagsläkarens utlåtande om möjligheterna till att återgå till arbetet.

Bedömning av arbetsförmågan

Om chefen är osäker på arbetstagarens arbetsförmåga ska hen först ta upp det med arbetstagaren. Om det verkar vara en hälsorelaterad fråga kan chefen hänvisa arbetstagaren till en bedömning av arbetsförmågan på företagshälsovården.

Företagshälsovården utreder för sin del arbetsförmågan och ordnar vid behov ett nätverksmöte med arbetstagarens samtycke för att stödja arbetstagaren i att klara sig i arbetet och/eller för att anpassa arbetsförhållandena.

Uppdaterad 8.11.2023