Gå till sidans innehåll

Betydelsen av diabetes i ditt liv

När du insjuknar i diabetes behöver du och dina närstående reflektera över diabetets betydelse och påverkan på ditt eget liv och din vardag

Hur ser mitt liv ut med diabetes?

När man insjuknar i diabetes som vuxen uppstår många frågor om hur diabetes ofta kommer att påverka det redan i viss mån försäkrade livet och jaget. Frågor som du kanske funderar är till exempel om sjukdomen begränsar ditt sociala liv, dina fritidsaktiviteter, skolgången eller arbetet? Om du har insjuknat i diabetes som barn, kan du fundera på diabetesens betydelse för ditt eget liv först nu i vuxen ålder, med tankeutveckling och utmaningar i samband med att du blir vuxen.

Det är viktigt att komma ihåg att behandling av diabetes är ett maraton, inte sprint. Man lär sig saker med tiden och många saker som känns svåra till en början blir genom övningen rutiner och en del av den egna vanliga vardagen. Diabetes kan också föra med sig nya goda saker, till exempel en regelbundenare måltidsrytm som stöder det egna välbefinnandet eller en mångsidigare kost.

Utvecklingen av diabetesbehandling har lett till att många saker som tidigare skulle ha varit svåra eller omöjliga idag är precis lika möjliga för personer med diabetes som för grundläggande hälsa. Ett centralt mål för diabetesbehandlingen är att anpassa vården till din vardag samt en god livskvalitet och ett liv som ser ut som ditt, så att diabetes inte hindrar dig från att uppnå dina drömmar.

Hur ser de mig nu?

Oavsett i vilken livssituation eller i vilken ålder man insjuknar i diabetes, är det vanligt att man upplever olika saker och känner sig ensam i olika skeden av sjukdomen. Det är till exempel vanligt att man funderar på hur andra förhåller sig till insulininjektioner eller om jag kommer att bli avvisad på grund av min diabetes? Vad händer om min sjukdom väcker rädsla hos andra eller om de inte kan göra det som är rätt om jag beter mig konstigt när blodsockret är för lågt? Tyvärr är diabetes fortfarande förknippat med en hel del s.k. stigma, dvs. negativa och felaktiga uppfattningar både på individ- och samhällsnivå. Det kan ibland kännas väldigt tungt. Egna och andras fördomar och uppfattningar om sjukdomen förändras dock i allmänhet i och med att den sakliga kunskapen och förståelsen ökar.

Att ta upp diabetes och dela med sig av information kan också hjälpa människor i omgivningen att komma över sina fördomar och rädslor och göra sin vardag tryggare när det finns människor runt omkring som vet hur man ska agera i olika situationer. Det är lättare för både dig själv och andra att alltid förhålla sig till sådant som man förstår och som det finns tillräckligt med information om som grund för verksamheten. Det lönar sig också att komma ihåg kamratstödsverksamheten när du känner att du behöver stöd av personer som funderar på liknande frågor i sitt eget liv.

Ta hand om dig redan från början

Du kan medvetet försöka hålla ditt humör uppe genom att till exempel varje vecka ha som mål att göra något som du vet att får dig att må bra. Ett existerande socialt stödnätverk hjälper dig i din anpassning. En vän som kommer med dig till mottagningen eller lyssnar på dig är guld värd! Kom också ihåg att diabetes inte förändrar att du fortfarande är dig själv. I synnerhet i början av sjukdomen kan det kännas som att diabetes fyller hela livet eller att jag drunknar i diabetes och behandling av den. Sträva efter att mitt i det nya lärandet också göra sådana saker som hjälper dig att frigöra dig från diabetes ens för en stund. Du kan till exempel träffa vänner och be om att diskutera helt andra saker för att få påminnelser

Uppdaterad 8.11.2023