Gå till sidans innehåll

Resiliens i parrelationen som en resurs vid diabetes

Resiliensen, eller den psykiska motståndskraften i parrelationen, prövas ofta i en ny livssituation. Lyckligtvis kan man öva upp resiliens och den är inte en fix egenskap.

Resiliens kan ses som ett slags sinnets gummiband, som ger flexibilitet när man ställs inför utmanande livssituationer, som till exempel sjukdom. Din resiliens påverkas av arvsanlag, miljö och livserfarenheter. Resiliens finns både hos individer och i relationer. Det är inte en inneboende egenskap hos en individ eller ett förhållande, utan den kan övas upp. Resiliensen varierar ofta beroende på livsomständigheter: ibland finns det mycket spelrum när det gäller psykiskt välbefinnande. När det finns spelrum finns det vanligtvis en balans mellan livets olika delområden och en god relation till det förflutna. När det finns mycket bagage i ditt liv, många olösta problem i det förflutna och oväntade kriser, kan din resiliens sättas på prov.

Resiliens i parrelationen innebär att det finns saker i relationen som stöder välbefinnandet och hjälper er genom svåra tider. Du kan göra en medveten ansträngning för att stärka dessa saker.

Vid sjukdom i familjen är de små stunderna då parterna kan vila tillsammans särskilt viktiga för relationen. Att vila tillsammans innebär att "vara i fred, att inte göra någonting". Man tror ofta att det krävs mycket tid och överraskningar för att upprätthålla närheten i ett förhållande. I slutändan byggs förhållandet i vardagen; i att önska varandra god morgon och god natt, i omtanke och beröring. Regelbunden beröring och närhet är oerhört viktigt för ett förhållande.

Byggstenar för resiliens i parrelation:

Beröring och närhet har en läkande effekt. Miljontals känselceller i huden överför information till hjärnans lustcentrum vid lätt beröring. Huden är människans största organ, redo att ta emot varm, accepterande och omtänksam beröring från en annan människa.

Sjukdomar och diabetes kan i sig påverka sexualiteten. Det är bra att tillsammans hitta sätt för beröring och närhet som är lämpliga för din nuvarande livssituation. Sexualitet är en viktig upplevelse av intim närvaro med en partner och är mycket mer än att ha sex. Du kan läsa mer om möjliga effekter av diabetes på sexualiteten i artikeln Diabetes och sexuell hälsa.

Parterna i ett förhållande har ofta olika minnen, erfarenheter och idéer, men det viktigaste är att vara medveten om dem och acceptera olikheterna. Gemensamma samtal skapar berättelsen om parrelationen. För att skapa en gemensam berättelse är det bra att prata öppet om tankar och känslor.

Ju mer partnern är medveten om den andras hälsotillstånd och känslor, desto mer kan förståelsen och medkänslan växa. Det är vanligt att tro att man skonar den andra genom att hålla tyst om känslor och frågor som rör sjukdomen, till exempel smärta, läkarbesök eller prognos. I stället kan det leda till att båda lämnas ensamma och hindrar dem från att dela upplevelsen och känslorna.

Det är jag, du och i en parrelation också vi. Varderas egna handlingar och val påverkar relationen. Värna om en "vi tillsammans"-attityd. Till exempel kan ni tillsammans minnas de gånger då ni var starka och övervann svårigheter. Tilltron till styrkan i er relation växer genom att ni erkänner era framgångar. Arbeta tillsammans för det gemensamma bästa, snarare än att bråka om vem som kommer lindrigare undan eller måste göra mer. Tillbringa tid tillsammans, också med att göra trevliga saker, för att stärka "vi"-känslan.

Att lägga märke till positiva och glada händelser, känslor och upplevelser och dela dem med din partner är ett viktigt sätt att stärka ert förhållande. Även om sjukdom kan medföra sorg och osäkerhet i livet, finns det också goda saker i livet.

Humor kan bidra till att många svåra känslor och ögonblick känns lättare att genomleva. I konfliktsituationer kan humor hjälpa till att lösa upp spänningar på ett naturligt sätt. Det är tillåtet att njuta av livets små och stora ögonblick.

En partner behöver inte bli terapeut eller ensam ta ansvar för hemmet. Det är viktigt att utforska möjligheterna till professionell hjälp och stöd från den närmaste kretsen.

Många par har nytta av parterapi när de står inför en kris. Var kan du hitta stöd för din parrelation där du bor? På många orter finns hjälp att få från kyrkans familjerådgivning, familjerådgivningsbyrån och hälsocentralen.