Gå till sidans innehåll

Känslor relaterade till att insjukna i diabetes

Att få diagnosen diabetes kan väcka många känslor, vilket också kan utmana parrelationen och andra sociala relationer. Det är viktigt att förstå att känslorna är en del av att acceptera sjukdomen och det är viktigt att hantera dem ensam och tillsammans.

Vetskapen om att du har diabetes kan orsaka en berg- och dalbana av känslor hos dig. I ett förhållande har båda parterna sin egen bild av diabetes som sjukdom och anpassar sig till situationen på det sätt som passar dem. Även om ens livsstil eller annat man gör emellanåt kan bidra till ett hälsoproblem, är sjukdom eller långvarig smärta inte ett medvetet val utan något som man aldrig helt kan kontrollera när det väl blivit del av ens liv.

Att insjukna, till exempel i diabetes, kan skapa en upplevelse av att man förlorar kontrollen över sitt liv, vilket kan vara mycket skrämmande. När du blir sjuk kan du till exempel känna dig trasig och otillräcklig, arg och besviken på ditt liv och dig själv. Det är naturligt och normalt att en människa känner ilska när hen upplever att hen tvingas göra något mot sin vilja. En partner som på nära håll följer sin närståendes sjukdom kan känna allt från frustration och ilska till hopplöshet och hjälplöshet. Ilska riktar sig inte mot partnern, utan mot det "tvång" som sjukdomen för med sig.

En vanlig känsla som kan förknippas med just diabetes är skuldkänslor. Det är lätt hänt att man funderar på vilka faktorer i ens liv som kan ha lett till att man fått diabetes. Känslan förvärras ofta av samhällsdebatten om diabetes som en "livsstilssjukdom" och av vilseledande språk och bilder.