Gå till sidans innehåll

Tillsammans mot stigmatisering av diabetes

I Finland, liksom på andra håll i världen, finns det fortfarande många missuppfattningar och negativa attityder till diabetes och personer med diabetes. Negativa attityder från andra människor kan till exempel leda till skamkänslor och att man döljer sjukdomen.

Stigmatisering, upplevelsen av stigmatisering i samband med diabetes, utmanar oss alla att fundera över hur vi talar om och med personer med diabetes. Stigmatisering har visat sig öka den känslomässiga och psykologiska bördan av sjukdomen och kan till exempel leda till att vissa döljer sitt tillstånd och inte söker vård. Enligt en internationell uppskattning har fyra av fem personer med diabetes upplevt diabetesrelaterad stigmatisering och en av tre har upplevt diskriminering på grund av diabetes. Detta är alltså ett internationellt erkänt fenomen som påverkar ett stort antal människor. Samtidigt kan det vara svårt för personer som inte har diabetes att förstå hur mycket negativa bilder och beteendemönster som är förknippade med diabetes.

Att förändra missuppfattningar och attityder får inte överlåtas enbart till dem som har diabetes, utan det kräver stöd och sociala åtgärder. När vi befinner oss i en maktposition, till exempel inom sjukvården eller i media, blir medvetenheten om detta särskilt viktig.

Var och en av oss som individer, i vardagslivet och på jobbet, och som vänner eller kollegor till personer med diabetes, har ett ansvar för att förebygga och motverka skadliga och falska uppfattningar. Till exempel kan vi i hobby- och arbetssammanhang aktivt öka kunskapen om diabetes och livet med diabetes, och därigenom öka den allmänna förståelsen och acceptansen. Genom att öka medvetenheten kan vi också skapa verkligt säkra och stödjande hobbygrupper, team och andra sammanhang för dem som lever med en sjukdom som diabetes.