Gå till sidans innehåll

Aktörer inom diabetesrehabilitering

Diabetesrehabilitering och anpassningsträning ordnas i kursform för olika målgrupper, från barnfamiljer till de äldre.

Diabetesrehabilitering tillhandahålls både i form av rehabiliteringsinstitutioners kurser och som öppna möten. Rehabiliteringskurserna varar ofta i flera dagar, de kan vara flerdelade och innehålla även distanskommunikation. Kurser för personer med diabetes och deras närstående omfattar vanligtvis många gruppaktiviteter.

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården organiserar diabetesrehabilitering – främst för barnfamiljer och ungdomar – antingen själv eller genom att skaffa rehabiliteringen från tjänsteleverantörer. Hälso- och sjukvården ansvarar för att utreda behovet av rehabilitering och hänvisa till rehabilitering.

FPA

För vuxna med diabetes finns anpassningsträning enligt sjukdomsgrupp tillgänglig via FPA som medicinsk rehabilitering enligt behovsprövning. Anpassningsträning finns också tillgänglig för barn med diabetes och deras familjer samt ungdomar som organiseras av FPA.

Diabetesanpassningsträning produceras för FPA av privata leverantörer av rehabiliteringstjänster. FPA konkurrensutsätter tjänsteleverantörerna och definierar en tjänstebeskrivning för rehabiliteringen, enligt vilken rehabiliteringsarrangören ska planera och genomföra rehabiliteringen.

Organisationer

Organisationer är viktiga aktörer inom kurser som stödjer rehabilitering. Diabetesförbundet anordnar diabeteskurser för person med diabetes i olika åldrar och stadier i livet samt för deras närstående. Förbundet tillhandahåller också ett brett utbud av aktiviteter och evenemang som stödjer rehabiliteringen.

Organisationernas gemensamma kurser svarar mot rehabiliteringsbehoven särskilt när utmaningarna i vardagen orsakas av diabetesrelaterade sjukdomar eller fler än en sjukdom.

Uppdaterad 8.11.2023