Gå till sidans innehåll

Rehabilitering vid diabetes

Syftet med rehabilitering är att främja individens och familjens välbefinnande, funktions- och arbetsförmåga. Det är verksamhet som planerats med yrkesutbildade och som utgår individens behov och mål.

Rehabilitering är ett vanligt och gemensamt begrepp för alla målinriktade aktiviteter som främjar, behandlar och rehabiliterar funktions- och arbetsförmågan. Rehabiliteringen indelas i medicinsk rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering. Ansvaret för att utreda rehabiliteringsbehovet och hänvisa till rehabilitering ligger på välfärdsområdena.

I vården av en person med diabetes ingår identifieringen av rehabiliteringsbehovet och vid behov hänvisning till rehabilitering. Om diabetesen eller diabetesrelaterade sjukdomar eller andra sjukdomar försämrar din ork, arbets- eller funktionsförmåga, ska du diskutera olika rehabiliteringsmöjligheter med din egen hälsovårdare eller läkare. Även rehabiliteringsinstruktörer och socialarbetare inom hälso- och sjukvården samt FPA:s rehabiliteringsexperter hjälper dig i rehabiliteringsfrågor och att ansöka om rehabilitering.

Mer information om diabetesrehabilitering och tjänster och kurser som stöder rehabiliteringen hittar du på följande sidor.

Uppdaterad 8.11.2023