Gå till sidans innehåll

Att insjukna i diabetes och förändrade roller i parrelationen

Att få diagnosen diabetes kan väcka många känslor, vilket också kan utmana parrelationen och andra sociala relationer. Det är viktigt att förstå att känslorna är en del av att acceptera sjukdomen och det är viktigt att hantera dem ensam och tillsammans.

När en person blir sjuk innebär det ofta att livet förändras på ett genomgripande sätt. I dag går det ofta bra att få diabetesvården att passa in i det egna livet och dess rutiner men den nya situationen kräver ändå att man anpassar sig till en ny ordning. Det kan hända att flera roller i ett förhållande förändras i takt med sjukdomen, under insjuknandet och sedan när diabetes blir en del av vardagen. Särskilt under den första fasen kan parrelationen också bli en vårdande eller omhändertagande relation. Denna förändring kan vara tillfällig eller permanent.

Att byta roller i ett förhållande kan ge upphov till en mängd olika tankar, känslor och upplevelser. För vissa är det lätt att anpassa sig till en ny roll, för andra tar det lång tid och kräver professionell hjälp. De förändringar och utmaningar som följer med en sjukdom kan ibland också väcka frågan om man ska gå skilda vägar. Det är viktigt att komma ihåg att prata med din partner om vad du behöver från den andra. Behöver du omvårdnad och omsorg eller vill du hellre ha ett mer jämställt partnerskap och möjlighet att själv ta ansvar för din sjukdom.