Gå till sidans innehåll

Medlem i diabetesgemenskapen?

Diabetesförbundet är en patient- och medborgarorganisation som har cirka 48 000 medlemmar. Ett medlemskap i en diabetesförening och därigenom i Diabetesförbundet ger dig stöd för vardagen med diabetes.

Till Diabetesförbundet hör ett hundratal lokala, tre rikstäckande och fyra fackliga diabetesföreningar.

Diabetesföreningarnas verksamhet och evenemang erbjuder möjligheter att begrunda frågor om kamratstöd och diabetes. Medlemskapet har också mycket att erbjuda dig som hellre är "andligen närvarande" än deltar i verksamheten.

Genom medlemskap i Diabetesförbundet får du många förmåner, bland annat:

  • Under det första medlemsåret tidningen Diabetes avgiftsfritt, tidningen utkommer sex gånger per år.

  • Rätt att läsa webbversionen av tidningen Diabetes.

  • Rikstäckande förmåner och diabetesföreningarnas lokala medlemsförmåner, dvs. rabatt på många produkter och tjänster.

  • Samtal till Diabetesförbundets rådgivningstelefon till priset av en samtalsavgift.

Diabetesförbundets medlemsföreningar

Anslut dig till diabetesgemenskapen som bildats av Diabetesförbundets och diabetesföreningarnas medlemmar! Du kan ansluta dig, även om du inte har diabetes, till gemenskapen hör också närstående till diabetiker samt yrkesutbildade inom vård och behandling vid diabetes.

Det finns cirka hundra lokala diabetesföreningar på olika ställen i Finland. Du kan ansluta dig till en förening som finns nära dig eller välja vilken som helst annan förening, också en rikstäckande.

Du kan välja att ansluta dig till både en lokal och en rikstäckande diabetesförening eller enbart någondera.

Om du i ditt arbete träffar personer med diabetes och har sjukskötar- och/eller hälsovårdarutbildning får du stöd för din yrkeskompetens genom medlemskap i Diabeteshoitajat ry.

Diabetesforskarnas förening främjar vetenskaplig forskning inom diabetes samt ordnar utbildning och evenemang för både sina medlemmar och yrkesutbildade inom vård och behandling vid diabetes.

Förbundet som sammanför de yrkesutbildade inom branschen utvecklar fotterapibranschen och ordnar varierande utbildningar.

Till det yrkesgränsöverskridande samarbetsnätverket för personer som är intresserade av handledning om vård och behandling vid diabetes hör bland annat skötare, läkare, näringsterapeuter, fysioterapeuter, apoteksmedarbetare, fotvårdare, lärare och forskare.

Uppdaterad 8.11.2023