Gå till sidans innehåll

Diabeteskurser

Behöver du stöd för egenvården vid diabetes, en möjlighet att utbyta erfarenheter med personer i samma situation eller stöd för livsstilsförändringar? Delta i Diabetesförbundets kurser!

Vardagen med diabetes kan ibland vara en enda berg- och dalbana. Diabetesförbundets kurser kan för personer med diabetes i alla åldrar samt deras anhöriga och närstående vara en möjlighet att komma loss från vardagen en stund, bygga upp den psykiska styrkan samt få kunskaper och färdigheter som stöd för egenvården.

Kursernas längd varierar mellan några dagar och cirka en vecka. I en del av kurserna deltar man ensam, i andra med partnern eller någon annan närstående person och i kurserna för barnfamiljer kan hela familjen delta. Kurserna är öppna för alla, medlemskap i Diabetesförbundet krävs inte.

En stor del av Diabetesförbundets kurser ordnas i Tammerfors, men kursplatser finns också på andra ställen i Finland.

I webbkurser kan man delta oavsett var i Finland man befinner sig och dessutom dygnet runt.

I kursutbudet finns det något för var och en: personer med typ 1 och typ 2 diabetes, för aktiva i arbetslivet och pensionärer, barnfamiljer och unga personer samt för många specialgrupper.

Bekanta dig med kursutbudet på Diabetesförbundets webbplats och skicka en ansökan!

Uppdaterad 8.11.2023