Gå till sidans innehåll

Diabetesutbildning för yrkesutbildade

I Diabetesförbundets utbildningar för yrkesutbildade inom vård och behandling vid diabetes fördjupas kunskaperna och ges en möjlighet att dela erfarenheter och vårdpraxis.

Ledarna för de yrkesinriktade utbildningarna som ordnas av Diabetesförbundet är samma experter som leder kurserna för personer med diabetes och deras närstående. De har färska erfarenheter av och synpunkter om vad människorna förväntar sig av de yrkesutbildade som vårdar dem – utbildningar kan sålunda planeras så att svar ges just på aktuella frågor. I en del av utbildningarna deltar också andra experter från olika branscher.

I Diabetesförbundets utbildningskalender finns ett lämpligt alternativ för alla som i sitt arbete möter personer med diabetes eller deras närstående, oavsett om det är personer som är i början av sin karriär eller som redan gjort en lång resa tillsammans med personer med diabetes och deras närstående. Förutom utbildningar för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ordnas det också utbildningar för experter inom apoteks- och läkemedelsbranschen.

Största delen av utbildningarna ordnas i Tammerfors, och dessa pågår vanligtvis 1–2 dagar. Grundkursen i vård och behandling vid diabetes, som år efter år varit väldigt populär, pågår från måndag till fredag. En del av utbildningarna ordnas på nätet.

Diabetesförbundet ordnar också kurser på beställning. Då kommer man tillsammans med beställaren överens om utbildningsplatsen, -innehållet och -ledarna.

Aktuell information om utbildningar finns i Diabetesförbundets utbildningskalendern (på finska)!

Uppdaterad 8.11.2023