Gå till sidans innehåll

Viktigt innehåll i vårdhandledningen vid diabetes

Vårdhandledningen är individuell och situationsanpassad. Dess innehåll varierar enligt personens behov, sjukdomens natur och fas samt livssituationen.

Vårdhandledningen vid diabetes genomförs individuellt anpassat ansikte mot ansikte eller på webben, som individuell handledning eller grupphandledning. Efter de livsviktiga eller omedelbara frågorna vid insjukningsfasen är de centrala frågorna:

 • Orsaker till diabetes och uppkomsten av diabetes

 • Mål, principer och möjligheter till vård

 • Vårdplan

 • Egenuppföljning av blodsockret samt tolkning och utnyttjande av resultat

 • Egenuppföljning av blodtrycket

 • Uppföljningsmöten och -undersökningar på vårdenheten

 • Att klara sig i vardagen och psykosociala utmaningar

 • Mat som främjar hjärthälsan och blodsockerkontrollen

 • Motion som främjar hälsan och humöret

 • Viktkontroll

 • Läkemedelsbehandling av blodsockret

 • Behandling av insulinbrist med olika insulinpreparat

 • Behandling av diabetes i olika situationer såsom motion, sjukdagar, resor

 • Diabetes och rusmedel

 • Förebyggande och behandling av akuta problem såsom för lågt eller för högt blodsocker

 • Förebyggande, diagnostisering, behandling och uppföljning av diabetesrelaterade sjukdomar

 • Munhälsa och egenvård

 • Fothälsa och egenvård

 • Preventiva åtgärder, uppföljning och behandling av diabetes under graviditet

 • Trafiksäkerhet

Uppdaterad 8.11.2023