Gå till sidans innehåll

Yrkesval och insulinbehandling

Det finns vissa begränsningar i yrkesvalet för en person med insulinbristdiabetes.

Begränsningarna är främst relaterade till risken för alltför lågt blodsocker. Det handlar då om din och dina kollegors och potentiella kunders säkerhet. Det finns vissa yrken som inte är lämpliga på grund av fluktuationer i blodsockret. Å andra sidan får arbetet inte heller äventyra hälsan. Särskilt följande riskfaktorer i arbetet är bra att uppmärksamma:

  • Hur stor är den fysiska belastningen på arbetet?

  • Hur är arbetets mentala belastning?

  • Är variationen i belastningen förutsebar?

  • Är det möjligt att ta pauser?

  • Har arbetet samband med treskiftsarbete eller nattarbete?

  • Finns det mycket att resa till jobbet?

  • Är arbete förknippat med arbete på hög höjd eller ensamhet?

Att sköta uppgifter inom polis, brand- och räddningsbranschen, som soldat och pilot kan orsaka en risksituation för den som lider av insulinbristdiabetes eller för andra människor, eftersom det i yrkena kan uppstå situationer där det är omöjligt att sköta blodsockernivån. Därför är diabetes som kräver regelbunden insulinbehandling ett hinder för att söka sig till utbildning inom branschen. Även inom dessa branscher kan man ofta arbeta vidare om man insjuknar i diabetes medan man är i yrket. Arbetsuppgifterna kan dock förändras.

Uppdaterad 8.11.2023