Gå till sidans innehåll

Typ 2 diabetes och arbete

Flera företagshälsovårdsenheter organiserar aktiviteter som främjar hälsan, arbetshälsan och arbetsförmågan som också är väl lämpade för förebyggande och behandling av typ 2 diabetes.

Typ 2 diabetes eller risken för den har hos många konstaterats i samband med en hälsokontroll vid företagshälsovården.

Om företagshälsovårdsavtalet även omfattar behandling av sjukdom är det vanligt att behandling och uppföljning av typ 2 diabetes sker på företagshälsovårdens mottagning. I detta fall är det bra att anteckna de olika parternas ansvar i vårdplanen. Till exempel vem som sköter om den diabetesrelaterade livsstilshandledningen och läkemedelshandledningen och var vårdförnödenheterna skaffas.

Som läkemedelsbehandling för typ 2 diabetes väljs i första hand preparat som stöder viktkontroll, inte kräver upprepade blodsockermätningar och inte orsakar för lågt blodsocker. Det bör dock säkerställas att alla ges möjlighet att äta hälsosamt och regelbundet, pausa sittandet eller ensidiga arbetsställningar och att delta i pausgymnastik.

En del av personer med typ 2 diabetes behöver insulinbehandling under årens lopp. Behandlingen och dessuppföljning bör planeras med hänsyn även till arbetet. Det är bra att ta upp ändringar i behandlingen även i företagshälsovården, som ansvarar för bedömningen av arbetsförmågan och arbetsuppgifternas lämplighet.

Uppdaterad 8.11.2023