Siirry sivun sisältöön

Psyykkinen jaksaminen

Keuhkonsiirron odottaminen ja keuhkonsiirrosta toipuminen voi olla psyykelle melkoista vuoristorataa. Läheiset, perhe ja vertaistuki auttavat toipumaan ja jaksamaan. Apua ja tukea on tarjolla, yksin ei tarvitse jäädä.

Keuhkonsiirtoon kohdistuu suuria odotuksia elämänlaadun parantumiseen liittyen. Aluksi keuhkonsiirtolistalla ollessa voi mieleen nousta monenlaisia huolia kunnon huononemisesta johtuen. Pitkäksi venyvä odotusaika voi kiristää hermoja ja epätoivo voi iskeä, jos omaa vuoroa joutuu odottamaan pitkään.

Keuhkonsiirtoa odottaessa on tärkeää huolehtia psyykkisestä jaksamisesta ja omien voimavarojen loppuessa, on tärkeää hakea apua.

Toipumisvaiheessa keuhkonsiirron jälkeen mielialamuutokset kuten – ärtyneisyys ja- masentuneisuus, sekä unettomuus ovat yleisiä. Tunteet voivat vaihdella toiveikkuudesta epätoivoon. Huoli tulevaisuudesta, mahdolliset komplikaatiot ja lääkehoidon haittavaikutukset voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta ja masennuksen kaltaisen tilan. Fyysisen suoritus- ja toimintakyvyn palautuminen vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja henkiseen jaksamiseen.

Totuttelu normaaliin elämänrytmiin vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä sekä toipilaalta itseltään, että läheisiltä.

Perheen ja ystävien tuki, leikkaukseen ja jatkohoitoon liittyvä asiallinen tieto sekä avoin keskustelu auttavat vähentämään pelkoja ja ennakkoluuloja.

Vaikeissa tilanteissa, kuten pitkittynyt masennus ja ahdistuneisuus ei kannata jäädä yksin. Avun tarpeen voi tuoda esille hoitavalle lääkärille tai elinsiirtokoordinaattorille hoidon järjestämiseksi. Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry ja Olka-tukipiste tarjoavat myös vertaistukea.

Päivitetty 20.9.2019