Siirry sivun sisältöön

Liikunta

Liikunnan merkitys korostuu sekä sydänsiirtoa odottaessa, että sydänsiirron jälkeisessä toipumisessa. Liikunnalla ja harjoittelulla voidaan helpottaa sydänsiirtoleikkauksesta toipumista. Liikunnalla voidaan ehkäistä helpottaa hyljinnänestolääkitysestä aiheutuvia liitännäissairauksia ja haittavaikutuksia.

Liikunta ennen sydänsiirtoa

Sydänsiirtoa odottavalla on elimen vajaatoiminnasta johtuen useita toiminta- ja suorituskykyyn sekä rasituksen sietoon heikentävästi vaikuttavia oireita, joihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tai lieventävästi liikunnan ja harjoittelun keinoin.

Sydänsiirtoa odottaessa toimintakyvyn ja lihaskunnon ylläpitämisen merkitys korostuu. Omasta terveydestä huolehtiminen ja fyysisen kunnon ylläpito parantavat elämänlaatua. Säännöllinen liikunta ylläpitää sydänsiirtoa odottavan toiminta-, suoritus- ja työkykyä.

Hyvä lihaskunto antaa myös optimaalisen lähtökohdan sydänsiirtoleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen ja -hoitoon.

Liikunnan tulisi olla jo ennen sydänsiirtoa päivittäinen osa arkea ja omaa hoitoa.

Liikuntamuodot ja liikunnan teho määritellään yksilöllinen tilanne ja sairauden vaikusaste huomioiden. Kaikki yleiset kuntoliikuntamuodot ovat turvallisia ja suositeltavia. Uintia tai muuta vesiliikuntaa ei suositella harrastettavan yksin ilman seuraa.

Liikunta sydänsiirron jälkeen

Aktiivisen ja tehokkaan kuntoutuksen ja liikunnan avulla voidaan nopeuttaa kuntoutumista sydänsiirtoleikkauksesta, vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä nopeuttaa normaaleihin päivittäisiin toimintoihin ja työelämään paluuta.

Kuntoutuminen vaatii enemmän aikaa ja pitkäjänteistä harjoittelua, jos lihaskunto ja suorituskyky ovat olleet voimakkaasti alentuneet ennen sydänsiirtoa. Oma aktiivisuus on hyvin tärkeää.

Hyötyliikunta luo hyvän pohjan fyysiselle aktiivisuudelle. Liikunnan tulee olla riittävän tehokasta, jotta sillä on kuntoa kohentava vaikutus. Harjoittelun tulee lisäksi olla pitkäjänteistä ja nousujohteista, jotta lihasvoimat sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto paranevat.

Monipuolinen ja nousujohteisesti etenevä liikunta takaa parhaiten hyvän kestävyyskunnon, lihasvoiman, tasapainon sekä liikkuvuuden.

Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä ja lievittävää hyljinnänestolääkitykseen liittyviä liitännäissairauksia ja haittavaikutuksia. Liikunta vaikuttaa sydänsiirron saaneiden verenkiertoelimistön toimintaan ja aineenvaihduntaan samoin kuin muulla väestöllä. Liikunnalla on myös monia tärkeitä myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan. Liikunnalla on tärkeä rooli painonhallinnassa.

On tärkeää löytää itselle mieluisat ja sopivat liikuntamuodot ja -lajit, jotta liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta tulisi pysyvä osa arkea.

Sydänsiirron saanut voi myös halutessaan osallistua esimerkiksi elinsiirron saaneiden kansainvälisiin kisoihin.

Päivitetty 20.9.2019