Siirry sivun sisältöön

Mistä keuhkonsiirrossa on kyse?

Keuhkonsiirto on Suomessa vakiintunut hoitomuoto muulle hoidolle reagoimattoman etenevän keuhkosairauden hoitoon.

Keuhkonsiirto ei ole ensimmäinen hoitovaihtoehto, vaan siihen päädytään, jos keuhkosairaus etenee muista hoidoista huolimatta.

Keuhkonsiirto soveltuu potilaalle, jonka elimistö on muutoin terve. Potilaan keuhkosairaus, ikä ja kunto vaikuttavat ratkaisuun ja siihen tehdäänkö yhden vai kahden keuhkon siirto tai ns. blokkisiirto, jolloin siirretään sekä sydän että keuhkot. Suomessa tehdyistä leikkauksista valtaosa on kahden keuhkon siirtoja.

Tavanomaisimmat keuhkonsiirron aiheet ovat:

  • keuhkojen sidekudoistuminen eli keuhkofibroosi

  • keuhkolaajentuma

  • keuhkoahtaumatauti

  • keuhkoverenpainetauti

Kaikki Suomen keuhkonsiirrot sekä yhdistetyt sydänkeuhkosiirrot (”blokkisiirrot”) tehdään Husissa Sydän- ja keuhkokeskuksessa Meilahden sairaalassa. Ensimmäinen sydänkeuhkosiirto tehtiin vuonna 1988 ja ensimmäinen keuhkonsiirto vuonna 1990.

Vuosittain Husissa tehdään keskimäärin 20–25 keuhkonsiirtoa, ja niiden määrät ovat lisääntyneet viime vuosina. Valitettavasti keuhkonsiirron tarvitsijoita on enemmän kuin sopivia siirrännäisiä ja sopivaa siirränäistä voi joutua odottamaan jopa vuosia.

Suomen keuhkonsiirtoimintaa ohjaa kansainvälinen ohjeistus.

Keuhkonsiirron edellytyksenä on potilaan hyvä yhteistyökyky sekä sitoutuminen säännölliseen lääkitykseen ja kontrolleihin. Keuhkonsiirrolla pyritään pidentämään elinaikaa ja parantamaan elämänlaatua sekä suorituskykyä.

Päivitetty 20.9.2019